Skal jeg tilbagebetale erstatning, hvis min méngrad fastsættes lavere?

Jeg har fået tilkendt erstatning af min ulykkesforsikring efter varigt mén.
Jeg er dog ikke enig, da speciallægeerklæringen ikke er helt korrekt og der er udtalelser på undersøgelser, som lægen ikke har foretaget.
Jeg har derfor gjort indsigelser mod afgørelsen og vil gå videre med sagen.
Forsikringen har imidlertid udbetalt den erstatning, som de har vurderet mine mén til.
Kan jeg bruge af disse penge, mens jeg kører sagen ?
Ellers skal jeg lade dem stå, til sagen er færdig?
Kan forsikringsselskabet kræve pengene tilbage, hvis méngraden fastsættes lavere?

SVAR:

Du kan som udgangspunkt godt modtage og bruge af pengene, uden at du dermed anerkender erstatningens størrelse.

Forsikringsselskabet kan heller ikke kræve pengene tilbage, selv om méngraden måtte blive mindre (eksempelvis hvis den vurderes i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), medmindre selskabet udtrykkeligt har skrevet, at de tager forbehold for at kræve pengene tilbage. Men det sker ret sjældent.

 

Med venlig hilsen

Anni Nørgaard Clausen

Advokat (H)

___________________
Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Mail: anc@askt.dk