Udlevering af røntgenfotos fra min tidligere tandlæge.

Jeg har fået et lille problem med min nu tidligere tandlæge.

Jeg har helt tilbage fra skoletiden været tilknyttet den samme tandlæge, som i forb. med det sidste af de ordinære tandeftersyn pludselig fortalte, at en af mine kindtænder var kraftig beskadiget og som følge heraf skulle repareres med en krone.

Dette kom meget bag på mig, da jeg ikke selv havde bemærket noget til skaden.

En sådan reparation er jo som bekendt en ret bekostelig adfære, (kr. 5000 - 6000), hvilket dog min tandlæge ikke betragtede som noget større problem. Han opfordrede mig til at anmelde skaden til mit forsikringsselskab og herunder angive, at skaden var sket som følge af et uheld !!!

Dette bedrageriske forslag bevirkede, at min tillid til tandlægen blev væsentlig forringet, og jeg søgte derfor "uvildig" vurdering hos en anden tandlæge, som i øvrigt hurtigt kunne konstatere, at den påståede skade ikke var så stor som angivet, og at tanden sagtens kunne repareres for et meget mindre beløb.

Med disse oplysninger ophørte min tillid til min tandlæge, og jeg besluttede mig for at skifte til den "uvildige" tandlæge.

Jeg sendte en mail til min tandlæge og gjorde ham bekendt med min flytning, og begrundede dette med bopælsskift, hvilke i øvrigt også var rigtigt.

Da min nu nye tandlæge således efterfølgende pr. automatik anmodede om overførelse af journalkort, røntgenfotos mv. nægtede min tidligere tandlæge at udlevere røntgenfotos.

Spørgsmålet er: Kan min tidligere tandlæge nægte at udlevere/fremsende disse fotos til min nye tandlæge ????

Jeg har jo selv betalt optagelsen af disse fotos, hvilke jeg kan dokumentere jf. de betalte regninger !!!!

På forhånd tak for den rigtigt gode brevkasse

SVAR.

Det fremgår af § 26 i bekg. nr. 530 af 24.05.2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, at din gamle tandlæge har pligt til med dit samtykke at fremsende din patientjournal, herunder de omtalte røntgenfotos, til din nye tandlæge

Du bør forelægge sagen for tandlægeforeningen, som forhåbentligt kan få din gamle tandlæge til at udlevere røntgenfotografierne, og som samtidigt kan vurdere, hvad man vil stille op med en tandlæge, som opfordrer patienterne til forsikringssvig!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus C.