Hvordan aflyser vi et privat pantebrev, som er indfriet?

Min samlever og jeg k'øbte for nogle år siden et sommerhus af min mor.

Vi har nu betalt det pantebrev, som blev oprettet, ud før tid. Jeg har fået pantebrevet og vil gerne have det ophævet.

Hvordan gør man det og hvad koster det?

Kan man selv gøre det eller skal man have en advokat

SVAR:

Det er ikke nødvendigt med advokatbistand for at få pantebrevet aflyst af tingbogen.

Hvis pantebrevet skulle være udstedt på papir (d.v.s. før 2009, hvor tingbogen blev digitaliseret,) og ikke efterfølgende er blevet digitaliseret, skal din mor kvittere papirpantebrevet til aflysning. En ganske kort påtegning på pantebrevet: ”Nærværende pantebrev kvitteres herved som fuldt indfriet til aflysning af tingbogen. .., den . og underskrift.”  Det originale pantebrev med aflysningspåtegningen fremsendes derefter til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Jeg vil anbefale, at originale pantebreve fremsendes med anbefalet post, da det vil være nødvendigt med en mortifikationssag, hvis pantebrevet bortkommer under postforsendelsen.

Hvis der derimod er tale om et digitalt pantebrev, kan I også nemt selv aflyse det på www.tinglysning.dk. En aflysning gennemføres på dokumenttype ”Aflysning Hæftelse Fast Ejendom”, og der findes en vejledning på hjemmesiden.

 

Tingbogen

 

Dokumenttype

 

   
 

 

Påtegninger

 

Pant

Adkomster

 

 

 

MEN der er mulighed for at gemme værdiafgiften til senere brug ved at omdanne pantebrevet til et afgitspantebrev, så det vil jeg foreslå, at I gør. (NB: Hvis pantebrevet ikke er digitaliseret, er det nødvendigt først at digitalisere det.)

I stedet for at vælge i rubrikken Dokumenttype klikkes i stedet på Pant og så vælges Nedlysning Fast Ejendom. Klik på ”OK”. I trin 1 indtaster du din mailadresse. I trin 2 indtaster du dato og løbenummer på pantebrevet (find dem i tingbogen), hvorefter tingbogen viser pantebrevet, og der klikkes ”OK”. I trin 3 indtastes pantebrevets hovedstol som ”nyt beløb” (Det er værdiafgiften af dette beløb, som bevares.) Gå frem til trin 5. VIGTIGT: ”Tilføj” erklæring

A53

Afgiftspantebrev

Gå frem til trin 7, hvor kreditor automatisk skulle stå allerede. Gå til trin 8 og klik i underskriftsmappe for kreditor, hvorefter anmeldelsen sendes ”Til underskrift”. Nu skal kreditor så logge sig på www.tinglysning.dk med NemID og underskrive. Derefter skal anmelder logge sig på og underskrive med NemID.

Aflysningen af pantebrevet er under alle omstændigheder gratis, d.v.s. at der ikke skal betales nogen tinglysningsafgift.

 

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

16-08-19