Er dødsboet efter min moder skattepligtigt?

Min mor døde den 19/4-1999 og vi valgte at lade boet løbe et år, med skæringsdag den 19/4-2000. Det er et privat skifte og der er kun renteindtægter i boet.

Spørgsmål: Er det beløbsgrænserne i dødsåret 1999 eller er det beløbsgrænserne på skæringsdagen den 19/4-2000, som er bestemmende for om boet er skattepligtigt?

Der er sket væsentlige forhøjelser af beløbsgrænserne pr. 1/1-2000. Hvis det er beløbsgrænserne i 1999, som er bestemmende, er boet skattepligtig. Hvis det er grænserne på skæringsdagen i år 2000, som er bestemmende, er boet ikke skattepligtig.

Svar:

Det er beløbsgrænserne pr. skæringsdagen, dvs. d. 19.04.2000, der er afgørende, men den særlige forhøjelse af beløbsgrænserne, som blev indført i december 1999, gælder kun for boet, hvor dødsfaldet er sket efter d. 31.12.1999.

Da dødsfaldet er sket i 1999 og skæringsdagen ligger i 2000, er dødsboet ifølge DBL § 6, stk. 1 skattefrit, hvis boets aktiver efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, dog ikke en tillægsboopgørelse, ikke overstiger 1.422.300 kr. og boets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen, dog ikke en tillægsboopgørelse, ikke overstiger 1.094.100 kr

Det er meget ofte en fordel for arvingerne, at boet bliver skattepligtigt - på grund af reglerne om, at mellemperiodeindkomsten kan indregnes i skatteopgørelsen, således at uudnyttede bofradrag kan fratrækkes i mellemperiodeindkomsten. Dermed skal der udbetales overskydende skat til dødsboet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg