Uskiftet bo og nyt ægteskab

Da min far døde i 2007, besluttede min mor, min søster og undertegnede, at vores mor skulle blive boende i huset i uskiftet bo.

Nu har vores mor fundet en ny mand og vil derfor gerne sælge huset. Hun ønsker samtidigt at skifte med os.

Så er spørgsmålene:

Hvordan skal overskuddet fra hussalget deles ?

Hvor meget skal der betales i arveafgift ?

Og så et tillægsspørgsmål:

Er det en god idé, at min mors nye ven, som også sidder i uskiftet bo, også skifter med sine børn, inden de gifter sig ?

Svar

Hvis din mor skifter det uskiftede bo i levende live, får hun normalt 2/3 af hele det uskiftede bo, medens i 2 børn skal dele den sidste 1/3. Din mor har ubetinget ret til at udtage 290.000 kr.

Det er reglerne i den gamle arvelov, der gælder, da din far er død før d. 01.01.2008.

Bemærk at skiftet omfatter hele det uskiftede bo, og ikke kun provenuet ved salg af huset.

Du og din søster er i jeres gode ret til at give helt eller delvist afkald på jeres fædrene arv.

Din mor skal ikke betale boafgift, som svarer til den tidligere arveafgift.

Du og din søster skal svare boafgift med 15% af den del af den afgiftspligtige bobeholdning, der overstiger 321.700 kr. (2023). Hvis det uskiftede bo eksempelvis er på 900.000 kr., får din mor på skiftet 2/3 heraf eller 600.000 kr. uden afgift. Der resterer herefter 1/3 eller 300.000 kr. til deling mellem dig og din søster, og da dette er under bundfradraget, bliver der slet ingen afgift.

Din mors nye ven skal skifter med sine børn, inden han indgår ægteskab. 

Både din mor og hendes nye ven bør helt oplagt søge advokatbistand til de forestående skifter - og de bør desuden overveje at få oprettet ægtepagt og testamente, da de begge har særbørn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus