Kan en bestemmelse om successionsrækkefølge angribes af retten til suppleringsarv?
 

Hvis en person har arvet et særeje på 600.000 kr. som fuldstændigt særeje med succession, og personen efterfølgende dør, vil hendes børn, som personen ikke har sammen med nuværende ægtefælle, så stadig arve 87,5% af særejet, eller vil personens ægtefælle modtage hele særejet, hvis den samlede nettoformue er under 790.000 kr.?

Svar:

En arv i successionsrækkefølge skal formentlig respektere og vige for den længstlevende ægtefælles ret til suppleringsarv, men problemet er endnu ikke løst i retspraksis.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv  P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 8613 060


Hit Counter

13-04-21