Hvordan får vi en genpart af notartestamente, som vi oprettede for mange år siden?

Min hustru og jeg fik for en del år siden oprettet et testamenten via en advokat. Det er noteret på dommerkontoret (hed det vist dengang).

Vi kan ikke finde kopien, som vi fik udleveret.

Hvordan får vi fat i en kopi nu ?

Kan det klares via nettet ?

Hvad koster det ?
 

Svar:

I skal henvende jer til notarkontoret i jeres lokale skifteret og bestille en udskrift af testamentet. Det kan ikke bestilles via nettet, men I kan enten henvende jer personligt til skifteretten eller blot skrive et brev eller en mail til skifteretten om, at I gerne vil have en kopi – husk at angive jeres cpr-numre.

Gebyret for en udskrift er kr. 150. Hvis I skulle være flyttet til en anden retskreds, siden I lavede testamentet, kan I blot henvende jer til skifteretten i den retskreds, hvor I bor nu.

I behøver ikke at vise ID overfor skifteretten i forbindelse med bestillingen, for kopien af testamentet sendes til jeres e-boks.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv  P/S


Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 8613 060