Kan vore forældre give os gaver i form af obligationer og forbeholde sig renterne på livstid?

Mine forældre ejer tilsammen ca. kr. 2.000.000 i obligationer og villa med friværdi ca. kr. 1.000.000. Vi er 3 børn.

Hvorledes forholder de sig for at gøre afgiften i forbindelse med arven til os 3 børn mindst mulig?

Er det muligt forære os det afgiftsfrie beløb hvert år, f.eks. i form af obligationer, evt. til spærret depot,  således at renterne af beløbene stadig tilfalder mine forældre?

SVAR:

Ja, der har idem d. 01.07.1999 været muligt at yde gaver med forbehold af livsvarig rentenydelsesret for giveren. Den kapitaliserede værdi af rentenydelsesretten, som afhænger af giverens alder, kan fradrages ved beregningen af gaveafgiften, således at der kun skal svares gaveafgift af differencen.

Eksempel:

Gave i form af obligationer til kursværdi på 150.000,00 kr.
Årlig renteafkast: 6.000 kr.
Hvis giver er en 70-årig kvinde, er kapitaliseringsfaktoren på 13,18. Kapitaliseret værdi:  79.080,00 kr.
Afgiftspligtig gave  70.920,00 kr.
Bundfradrag (2023)  71.500,00 kr.
Til rest      420,00 kr.
Gaveafgift 15% heraf        63,00 kr.

Når din mor dør, skal der ikke betales arveafgift eller boafgift af de 150.000 kr., da beløbet ikke falder i arv, men allerede er overdraget i levende live.

Din far kan yde en tilsvarende gave på 150.000 kr., men gaveafgiften bliver lidt højere - 1.581 kr., da kapitaliseringsfaktoren for mænd er lavere end for kvinder. Da I er 3 børn, kan der således allerede i dette år ydes gaver for 6 gange 150.000 kr. eller i alt 900.000 kr. mod en samlet gaveafgift på 4.383,00 kr. Hvis I ikke gør noget, kommer de 900.000 kr. til at koster  i alt 135.000 kr. i boafgift.

Til næste år kan der ydes tilsvarende gaver.

Dine forældre oppebærer samme renteindtægter trods gaverne, og dine forældre skal fortsat beskattes af renterne.

I bør få advokatbistand til konciperingen af gavebrevene, da det er vigtigt, at disse formuleres korrekt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600