Kan jeg give skatte- og afgiftsfrie gaver til min samlevers børn?

Min samlevers børn er opvokset og har boet hos os fra de var hhv. 2 og 5 år og indtil de flyttede hjemmefra som 17-18-årige.

Er de mine stedbørn eller mine papbørn? Eller begge dele.

Jeg har set en differentiering i reglerne for gaver til hhv. stedbørn og papbørn på en enkelt juridisk hjemmeside.

Kan jeg give afgifts- og skattefri gaver indenfor de gældende ca. 67.000,- kr. årligt til børnene?

Svar:

Du kan ikke give skatte- og afgiftsfri gaver til din samlevers børn. Dine papbørn kan ikke sidestilles med stedbørn, som godt kan modtage skatte- og afgiftsfrie gaver på indtil 68.700 kr i 2021. Børnene bliver først dine stedbørn, hvis du gifter dig med din samlever.

Du kan formentlig give børnene skatte- og afgiftsfri gaver i kraft af reglen om gaver til plejebørn i boafgiftslovens § 22, stk. 1, e)

Det kræves, at du og børnene har haft samme bopæl i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og at opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. Det er dog omdiskuteret i den juridiske teori, om papbørn kan være plejebørn, når der ikke foreligger plejetilladelse. Du bør derfor indhente bindende ligningssvar fra SKAT, inden du giver dem gaverne.

Du kan i øvrigt give skatte- og afgiftsfrie gaver til din samlever på indtil 68.700 kr., hvis I har boet sammen i de sidste to år. Din samlever kan herefter give skatte- og afgiftsfrie gaver til sine børn på indtil 68.700 kr. i 2021.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus