Brevkasse: Papirløst samliv Papirløst samliv

1. Forældremyndighed 4. Arveret
2. Boligen 5. Andre spørgsmål
3. Opløsning af samlivet

1. Forældremyndighed

Er en papirløs fader meget gak? Børnetestamente til fordel for ny mand

2. Boligen

Hvorledes sikrer jeg mig, hvis jeg skyder 900.000 kr. ind i et huskøb sammen med min nye kæreste?
Har min kæreste ret i, at hun har ret til en andel i friværdien i mit hus, da vi har boet sammen i 2 år? Kan jeg overføre mine rentefradrag på lånene i vores ejerlejlighed til min kæreste?
Bliver jeg medejer, hvis jeg underskriver som meddebitor på kreditforeningslån? Kan min samlevers kreditor gøre udlæg i hendes halvdel af huset, når jeg har betalt hele udbetalingen?
Har jeg ret til at overtage min afdøde samlevers lejlighed? Kan min samlever opsige lejemålet, når jeg skulle overtage dette?
Hvem af os kan blive boende i vor fælles lejlighed? Kan min samlever sætte mig på gaden, når jeg ikke er med på lejekontrakten?
Kan jeg overtage halvdelen af min samlevers gæld i huset og dermed blive medejer? Får min samlever 50% af rentefradragene, hvis hun underskriver som meddebitor på realkreditlån?
Må min kæreste flytte ind i min lejlighed? Skal vi følge min banks råd om, at min insolvente kæreste skal med på skødet?
Kan min samlever overtage min andelslejlighed? Bør vi købe hus i sameje ?
Bør jeg blive medejer af huset, når jeg har gammel gæld? Køb af sommerhus i papirløst samliv
Kan min samlever komme med på lejekontrakten? Kan min samlever opsige mig uden varsel?

3. Opløsning af samlivet
 

Kan min samlever hindre mig i at sælge mit hus?  
Skal min datter betale 3 måneders husleje til sin eks-samlever? Har min udlejer ret i, at vi begge skal opsige lejemålet, når min samlever er flyttet, og jeg vil blive boende?
Hvordan skal vi fordele udgifterne til fælles hus, som er sat til salg, når den ene er fraflyttet? Har min eks-samlever krav på halvdelen af friværdien i min landejendom?
Har min samlever ret til 50% af ejendommens provenu, når jeg har betalt 80% af udgifterne? Kan min venindes ekskæreste kræve en fladskærm, som hun har fået som gave, tilbage?
Kommer jeg til at gå tomhændet ud af 12 års samliv? Har min eks-samlevers advokat ret i, at jeg ikke må fjerne de ting, som jeg har købt til børnenes brug?
Kan jeg få tilkendt min samlevers andelslejlighed efter 3 års samliv? Har ejendomsmægler ret i, at overskud ved salg af ejerbolig skal ligedeles, når parterne har levet sammen med fælles økonomi i 6 år?
Kan jeg få hustrubidrag efter 20 års ægteskabslignende samliv? Kan min samlever få medhold i et kompensationskrav?
Kan jeg overtage lejligheden efter 1½ års samliv? Hvem har ret til fjernsynet, når vi flytter fra hinanden?
Hvad skal jeg stille op med min ekskærestes møbler? Hvordan slipper min kæreste ud af det fælles lejemål sin tidligere samlever?
Kan min samlever sende mig en spøjs regning på 227.000 kr. for betalte terminsydelser? Skal jeg betale skat, hvis jeg får en andel af overskuddet ved salget af min samlevers hus?
Kan vi indgå en forhåndsaftale om ikke at ville rejse kompensationskrav ved samlivsophævelse? Hvor meget ville jeg have fået i hustrubidrag, hvis min samlever og jeg havde været gift?
Kan jeg kræve at få andel i min samlevers pensionsopsparing under samlivet? Hvordan bliver jeg slettet som kautionist for min eks-samlever?
Hvordan skal vi dele overskuddet ved salg af vort hus? Kan jeg sætte vort hus til salg uden min samlevers samtykke?
Hvordan overtager jeg min samlevers lejlighed? Har jeg ret til at blive boende ved samlivsophævelse, når det modsatte står i lejekontrakten?
Kan min samlever rejse kompensationskrav? Hvordan opløser vi vort sameje om huset?
Bodeling mellem papirløse Skal bil og indbo deles?
Kan jeg få min fhv. samlever dømt til at betale banklån? Skal gælden deles?
Kan jeg rejse kompensationskrav efter 4 års samliv? Kan jeg få kompensation for at have betalt 80% af udgifterne
Kan jeg kræve refusion af halv havestue? Kan min eks-kæreste gøre krav på katten?

4. Arveret

Skal vi som ugifte samlevende oprette nyt testamente på grund af den nye arvelov?
Hvordan får min samlever arveret ? Kan min 4-årige datter arve mit hus?
Kan jeg give min samlever 1 års bopælsret ved testamente? Arver min kæreste min studiegæld?
Hvordan kan vi sikre hinanden ved død? Kan min samlever gennem 12 år sidde i uskiftet bo?

5. Andre spørgsmål

Har vores bankrådgiver ret i, at vi via testamentet er omfattet af begrebet "nærmeste pårørende"? Har man som enlig forsørger en fredningsperiode til at prøve et nyt forhold af?
Kan min kæreste udnytte mit uudnyttede personfradrag? Hvornår er jeg "reelt enlig"?
Hvor meget falder min førtidspension, hvis jeg flytter sammen med en mand, der er lønmodtager? Hvornår er kæresten ulovlig?
Hvor ofte må jeg overnatte hos min eks-kæreste? Skal jeg kautionere eller blive meddebitor på et nyt kreditforeningslån i min kærestes hus?
Kan min thailandske kæreste få opholdstilladelse? Bør jeg kautionere for min kæreste?
Kan samlever få efterløn ved dødsfald? Skal afdødes samlever aflevere halvdelen af forsikringssum?
Kan jeg indsætte min samlever som begunstiget på min kapitalpension? Kan fogeden gøre udlæg i ting, som tilhører min samlever?
Hvordan sikrer vi hinanden? Er jeg reelt enlig forsørger?
Mister jeg min boligsikring, når min kæreste ofte overnatter? Hvordan indsætter min samlever mig som begunstiget til sin kapitalpension?