Kan jeg rejse kompensationskrav efter 4 ½ års samliv?

Jg har levet sammen med min kæreste i 4½ år. Vores forhold ophørte den 18. juni. Jeg har i 4 år boet sammen med min eks-kæreste i en ejerlejlighed, som hun købte efter at vi havde boet sammen i en lejet lejlighed i 2.måneder. På det tidspunkt fik jeg S.U. på 3100(netto) og min kæreste var hospitalslaborantelev og tjente ca. 5700(Brutto).

Ejerlejligheden blev købt i min kærestes navn.

Syv måneder efter fik jeg et studiejob og tjente herefter ca.5100(netto) og min kæreste tjente 6500(brutto).

Vores husleje(incl. fællesudg.) var på 3400 (brutto) kr. om måneden.

Den 7.juli satte jeg mig sammen med min eks-kæreste for at få det hele delt. Til stede var også hendes bror og min far. Vi lavede en skriftlig aftale uden underskrifter, hvor hun ville give mig et kompensationsbeløb på 20.000 kr. Den vil nu ikke overholde alligevel.

Kan jeg få del i friværdien i lejligheden, da jeg mener at jeg også har været med til at spare op?

Har jeg i øvrigt krav på, hvad jeg eller min famillie har installeret eller købt til lejligheden? (Herunder nyt elementkøkken, blandingsbatteri & håndvask til bad, vaskemaskine, o.s.v.)

SVAR:

Du har sandsynligvis et kompensationskrav, hvis størrelse jeg ikke på det foreliggende grundlag tør udtale mig om. Størrelsen afhænger bl. a. af, hvor meget du har bidraget økonomisk til ejerlejligheden i løbet af samlivet, hvor meget gælden er nedbragt og hvor meget friværdien nu er.

Du er velkommen til at sende mig flere oplysninger herom, således at jeg kan fremkomme med et bud på størrelsen af dit krav, som meget vel kan være betydeligt større end de 20.000 kr.

Dine øvrige investeringer i ejerlejligheden indgår også i bedømmelsen af dit krav. Du kan jo ikke fjerne elementkøkkenet m.v. og har derfor et egentligt berigelseskrav i den anledning, dvs. krav på at få kompensation for den værdiforøgelse, som du derved har tilført hendes ejerlejlighed.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg