Har vores bankrådgiver ret i, at vi via testamentet er omfattet af begrebet "nærmeste pårørende"?

Jeg lever i et papirløst forhold på 23.år. Vi har lavet et gensidigt testamente, hvor vi hver især "ønsker at begunstige længstlevende mest muligt" Vi har tidligere haft begunstigelsen på vore ratepensioner sat ind med samleverens navn.

Men banken har ændret det, idet de siger det ikke er nødvendigt, da deres blanketter henviser til testamentet. Men for mig at se står der enten at udbetalingen tilfalder "nærmeste pårørende" eller til "boet".

Det skal nævnes, at vi har 2 fælles børn og min samlever har 2 børn fra et tidligere forhold

Skal vi ikke have det lavet om til, at vi igen indsætter samlevers navn som begunstiget?

Svar:

Begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende" betyder i jeres tilfælde jeres respektive livsarvinger, og den længstlevende er således ikke begunstiget på ratepensionerne, selv om I har begunstiget hinanden via testamentet.

Bankrådgiveren havde haft ret, hvis ingen af jer havde livsarvinger. 

I bør snarest indsætte hinanden som begunstigede ved navns nævnelse. Begunstigelserne bør eventuelt gøres uigenkaldelige. I kan læse mere herom på emne nr. 453

I bør bede bankens ledelse undersøge, om den pågældende bankrådgiver har givet andre kunder de samme forkerte råd, således at fejlene kan blive rettet i tide. Bankens ledelse vil sikkert også sende den pågældende medarbejder på et tiltrængt kursus i reglerne om begunstigelse på pensionsordninger.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg