Kan jeg give min samlever 1 års bopælsret ved testamente?

Vi er to papirløse ægtefæller.

Manden har tvangsarvinger og ejer huset, de papirløse bor i.

Manden har testeret mest muligt til kvinden.

Kan manden som kompensation for kvindens deltagelse i den fælles økonomi, herunder ejendommens driftsomkostninger, tillige i testamentet tillægge kvinden ret til i indtil et år fra mandens død at bebo ejendommen for boets regning?

SVAR:

Værdien af boligretten i 1 år skal indgå som et aktiv i boet, og kvinden kan derfor ikke både få den testationsfrie halvdel samt bopælsretten. Det ville være en krænkelse af børnenes tvangsarveret. Bopælsretten skal med andre ord indgå som en del af den testationsfri halvdel af boet.

Det er i øvrigt en god idé at give samleveren en testamentarisk bopælsret, således at hun får tid til at finde sig en ny bolig, hvis hun ikke kan eller vil overtage huset.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg