Kommer jeg til at gå tomhændet ud af 12 års samliv?

Har jeg nogen som helst ret til noget i et forhold, der har varet i 12 år med 3 børn? 

Vi er ikke gift, men har blot været samlevende i snart 12 år. 

Min kæreste er direktør og tjener ret mange penge og jeg har haft deltidsjob og passet vores børn. Jeg læser i øjeblikket og min kæreste ønsker af opløse forholdet, så jeg har store problemer. 

Det er hans navn, der står både på andelen og sommerhuset, så jeg går ud fra, at jeg bare har været for godtroende og ikke sikret mig ordentligt ikke sandt??

Min kollega mener dog at hvis man har boet sammen så længe er der en lov der træder i kraft, om at jeg ikke kommer helt tomhændet ud af forholdet - kan I svare på det?

Svar:

Du har - desværre for dig - ret i din antagelse om, at du ikke har sikret dig godt nok. Der findes ingen lov, som automatisk træder i kraft og hjælper dig.

Uanset samlivets længde virker det papirløse samliv som et ægteskab med rent særeje. I beholder hver især, hvad I står som ejer af, og der er intet, der skal deles, dvs. din samlever beholder andelen og sommerhuset. Du har heller ikke mulighed for få hustrubidrag, og du kommer - sagt meget direkte - selv til at betale regningen, fordi du har valgt at have deltidsjob og passe jeres børn.

Dog kan der ved opløsning af et papirløst samliv blive tale om en økonomisk kompensation, men det forudsætter, at den ene part har fået en økonomisk berigelse på den andens bekostning, fx på den måde at vedkommende kun har haft råd til at have huset, fordi samleveren betalte maden, rejserne og andre udgifter. Hvis den rige part i samlivsforholdet har haft råd til at betale hele udgiften på andelslejligheden og sommerhuset ud af sin egen indtægt, er der intet grundlag for et sådant krav - og sådan har det tilsyneladende været i  jeres tilfælde.

Du kan på denne linjes emnedel læse en masse om opløsning af papirløst samliv.

Med venlig hilsen 

Erik Frodelund