Hvornår er kæresten ulovlig?

Hvad må man som enlig forsørger m.h.t. venner/kærester?

Er det f.eks. ulovligt at få et familiemedlem, en ven eller kæreste til at hjælpe med at flytte, give/modtage en middag, hente/passe éns børn osv? Strider det mod "arbejde i hjemmet" eller "bidrag til husførelsen"?

Er kæresten "ulovlig", hvis man hver for sig - helt reelt! - har sin egen bolig, styrer sin egen økonomi, men en gang i mellem spiser sammen, sover sammen eller hjælper hinanden? Hvor går grænsen? Er det antal gange pr. uge eller?

Hvad kan/skal man bevise overfor kommunen, hvis f.eks. en nabo angiver én?

Hvornår er kæresten ulovlig? Det er et meget ubehageligt spørgsmål, der tit hænger over én. Kommer kæresten nu for tit og lige siger hej, eller hvad hvis? Kan du hjælpe med nogle retningslinier?

Svar:

Der kan desværre ikke gives helt konkrete svar på dine spørgsmål, for det er en skønssag, hvornår du betragtes som reelt enlig eller ej.

Har du en fast kæreste, som du jævnligt spiser sammen med, og som overnatter hos dig en nat pr. uge, vil de fleste kommuner ikke anse dig for at være "reelt enlig" - og dermed at være berettiget til sociale ydelser som børnetilskud.

Spiser I derimod sammen, fx på skift hos hinanden, en gang om ugen, og sover sammen cirka en gang om måneden, vil du med stor sandsynlighed blive betragtet som "reelt enlig".

Der findes ingen klare svar på dine meget relevante overvejelser. Men prøv eventuelt at sende en skriftlig forespørgsel til socialforvaltningen i den kommune, hvor du bor. Hvis jeg skal gætte på svaret, så bliver det uhyre diffust og intetsigende!

Slår du op i bogen "Sociale ydelser - hvem?, hvad? og hvor", så står der følgende definition på "reelt enlige":
"Personer, der bor alene på deres folkeregisteradresse, og som ikke er samlevende" (og det siger jo ingenting!)

I socialministeriets vejledning nr. 42 af 30.01.1996 om børnetilskud er der anført fælgede definition:

"Der foreligger et ægteskabslignende forhold, når parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og der er tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund