Hvornår er jeg "reelt enlig"?

Jeg er enlig mor og har nu fundet en ny kæreste.

Må han overnatte hos mig, uden at jeg mister mine forhøjet børnepenge?

Han bor her ikke, men er på besøg ca. hver 2. weekend.

Svar:

Der kan desværre ikke gives helt konkret svar på dit spørgsmål, for det er en skønssag, hvornår du betragtes som reelt enlig eller ej.

Har du en fast kæreste, som du jævnligt spiser sammen med, og som overnatter hos dig en nat pr. uge, vil de fleste kommuner ikke anse dig for at være "reelt enlig" - og dermed at være berettiget til sociale ydelser som børnetilskud.

Spiser I derimod sammen, fx på skift hos hinanden, en gang om ugen, og sover sammen cirka en gang om måneden, vil du med stor sandsynlighed blive betragtet som "reelt enlig".

Men hvor grænsen helt nøjagtigt går, kan ingen med sikkerhed svare på!

Der findes ingen klare svar på dine meget relevante overvejelser. Men prøv eventuelt at sende en skriftlig forespørgsel til socialforvaltningen i den kommune, hvor du bor. Hvis jeg skal gætte på svaret, så bliver det uhyre diffust og intetsigende!

Slår du op i bogen "Sociale ydelser - hvem?, hvad? og hvor?", så står der følgende definition på "reelt enlige":

"Personer, der bor alene på deres folkeregisteradresse, og som ikke er samlevende" (og det siger jo ingenting!)

I socialministeriets vejledning nr. 42 af 30.01.1996 om børnetilskud  er der anført følgende definition:

"Der foreligger et ægteskabslignende forhold, når parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og der er tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund