Skal jeg kautionere eller blive meddebitor på et nyt kreditforeningslån i min kærestes hus?

Min kæreste har købt et hus, hvor der er elvarme. Dette er vi ret kede af,  da det er et gammelt hus uden meget isolring og derfor er det for dyrt.

Min kæreste har derfor søgt om et kreditforeningslån på 800.000 kr. til indfrielse af de gamle lån i en anden kreditforening samt til gulvisolering, gulvvarme og nye vinduer.

Kreditforeningen vil godt yde lånet, hvis jeg vil enten kautionere eller blive meddebitor.

Da jeg p.t. studerer og er på revalidering, mener jeg det er bedst, hvis jeg kautionerer; er det rigtigt?

Vi regner med at flytte sammen til næste år, når jeg er færdig med min uddannelse.

Svar:

Det er efter min mening fuldstændig urimeligt, at du skal påtage dig en hæftelse for et lån i en ejendom, som du ikke ejer eller er medejer af, og som du end ikke bebor. Du bliver jo ikke medejer af huset, blor fordi du påtager dig en hæftelse som meddebitor eller kautionist.

Mit råd må derfor være, at du skal lade være.

Hvis du endelig vil løbe risikoen og hæfte uden at få noget til gengæld, er det bedre at være kautionist end at være meddebitor, da du som kautionist vil have fuld regres mod din kæreste, hvis kautionen bliver aktuel. Er du meddebitor, har du kun regres for halvdelen. Er du meddebitor, vil du få halvdelen af rentefradragene, og det er næppe meningen med arrangementet.

Du ikke kan komme ud af hæftelsen igen, hvis jeres forhold ryger, medmindre kreditforeningen vil lade dig slippe, men det skal du bestemt ikke regne med.

Vi har fået adskillige breve fra kvinder, der senere bittert har fortrudt, at de har påtaget sig en kaution for deres (eks)-kærester.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg