Får min samlever 50% af rentefradragene, hvis hun underskriver som meddebitor på realkreditlån?

I forbindelse med mit køb af hus skal jeg optage et realkreditlån. Dette er bevilget, såfremt meddebitor A underskriver. A er ikke medejer af huset og står ikke i skødet.

Kreditforeningen har som standard, at renteudgifter indberettes ligeligt på begge debitorer, og vil ikke lave om på fordelingen. Jeg ved ikke om det er pga, at man samtidig så ændrer fordelingen i hæftelsen.

Da jeg betaler 80% af terminen, vil jeg have det sådan, at jeg kan trække 80% af renterne fra. Kommunens skatteforvaltning henholder sig til hvad kreditforeningen indberetter. Men når disse ikke vil ændre på fordelingen...

Kan jeg få lavet et juridisk dokument, der viser fordelingen af renteudgifter over for Skatteforvaltningen, når kreditforeningen ikke vil indføje det i låneaftalen/gældbrevet ? Skal et sådant tinglyses, eller er en skriftlig aftale A og jeg imellem nok?

Eller kan vi selv regulere renterne på selvangivelsen, når vi ikke er gift? (har været samboende i 2 år)?

Med venlig hilsen

Debitor

Svar:

Du må kunne løse problemet ved, at A underskriver som selvskyldnerkautionist og ikke som meddebitor. Rent civilretligt hører det ingen steder hjemme, at A skal underskrive som meddebitor på et lån i et hus, som hun ikke ejer. Det er rystende, at en kreditforening i det hele taget tør tillade sig at stille et sådant krav uden at orientere jer om de civilretlige og skatteretlige problemer som skabes, blot fordi kreditforeningen kun tænker på at få sit på det tørre.

Hvis hun underskriver som meddebitor, får hun ganske rigtigt 50% af fradraget og det er mig bekendt nærmest umuligt at ændre denne fordeling ved en intern rentefordelingsaftale.

Det er også problematisk, at A skal underskrive som kautionist. I bør prøve om dette kan undgås, da det bestemt ikke forekommer rimeligt, at A skal kautionere i denne situation. Jeg ville råde A til at lade være, får hun får jo intet til gengæld for at sætte sin egen økonomi på spil.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg