Hvordan kan vi sikre hinanden ved død?

Vi er et ugift par, som bor sammen i den enes ejerlejlighed.

Hvordan sikrer vi:

* hvis ejeren dør, at den efterlevende kan blive boende i lejligheden i et rimeligt tidsrum, mens han finder en anden bolig?

* hvis den anden part dør, at den efterlevende kan beholde sine medbragte ejendele, og at den efterlevende kan beholde ejendele erhvervet i fællesskab?

Svar:

I kan opnå de ønskede sikringer ved at oprette en generel samlivskontrakt og et gensidigt testamente, for i så fald får ikke-ejeren tre måneder til at finde sig en anden bolig.

Når der også skal oprettes et gensidigt testamente, hænger det især sammen med, at den efterlevende af jer skal kunne beholde de ting, I har købt i lige sameje, dvs. halvt om halvt. Den efterlevende arver derfor den andens halvdel af værdien, forudsat at den afdøde ikke efterlader sig børn.

Der er i øvrigt intet forgjort ved at oprette et sådant testamente, idet dokumentet til enhver tid - og fuldstændig frit - kan tilbagekaldes, fx hvis jeres forhold skulle gå i stykker.

I kan på en meget enkel og billig måde få de to omtalte dokumenter. De ligger nemlig i den samlivspakke, som vi har udformet til papirløse samlevere, og som I kan læse mere om - samt eventuelle bestille - under denne linjes formularservice.

Burde I ikke se at få indsat hinanden med navn i eventuelle gruppelivsforsikringer, som man jo typisk har via sin arbejdsgiver og fagforening. Dermed sikrer, I at den efterlevende af jer får pengene - uden om dødsboet - og det kunne være en god hjælp til at komme videre i tilfælde af den andens død.

Jeg vil i øvrigt anbefale jer at læse alle denne linjes emner om papirløst samliv.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund