Har jeg ret til at blive boende ved samlivsophævelse, når det modsatte står i lejekontrakten?

Tak for en udmærket brevkasse.

Jeg har et spørgsmål i forbindelse med ophævelse af papirløst samliv.

Min kæreste står for at fraflytte vores fælles lejebolig i Brøndby Strand).

Vi står begge på lejekontrakten og har boet i lejligheden i 3 1/2 år.

I lejekontrakten står, at ved samlivophævelse skal begge parter  fraflytte lejligheden.

Har jeg nogen mulighed for at blive boende i lejligheden sammen med min 17-årige datter.

 Svar:

Ja, du har ret til at fortsætte lejemålet efter lejelovens § 77 a.

Denne regel kan ikke fraviges i en lejeaftale til skade for lejer, se lejelovens § 79.

Send udlejer et anbefalet brev, hvor du ønsker en bekræftelse på, at du har ret til at fortsætte lejemålet efter de omtalte regler.

Behold af bevismæssige grunde en kopi af brevet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund