Bør vi købe hus i sameje ?

Jeg overvejer at købe hus sammen med min veninde. Imidlertid modtager hun § 43-ydelse i Århus. Vi skal giftes i foråret 97, men vil købe huset inden da.

Jeg ser to alternativer ved køb af hus, hvad vil I råde os til:

Alt.1: Vi køber huset sammen. Vil min veninde miste retten til § 43-ydelse?

Hun vil jo ikke få nogen formue kun gæld i huset?

Alt 2: Jeg køber huset og tegner testamente. Ved ægteskabsindgåelse ændres hun til medejer af huset. Hvad er prisen på testamente og ændring af papirer på huset?

Svar

Ifølge bogen Sociale Ydelser 1996 udgivet af Forsikringsoplysningen er revalideringsydelse efter bistandslovens § 43 uafhængig af ægtefællens eller samleverens indkomst- og formueforhold. Den er også uafhængig af din venindes egne indkomst- og formueforhold, dog bortset fra arbejdsindtægter på over 12.000 kr. brutto pr. måned.

Jeg kan derfor ikke se, at der skulle være noget til hinder for, at I køber huset med Jer begge som købere. Da jeg bestemt ikke er specialist i revalidering, bør I dog for en sikkerheds skyld selv hos kommunen spørge, om mit svar er korrekt, idet jeg ikke kan påtage mig at betale Jer erstatning, hvis mit råd skulle være forkert.

I bør overveje at tegne såkaldte krydsende livsforsikringer. Det kan du læse mere om på emne nr. 452.

Hvis I ikke har børn, og blot ønsker at indføre gensidig arveret mellem jer, kan I evt. oprette et gensidigt testamente. Her på linien kan du læse mere herom under formularservice på emne nr. 244. Har I børn, skal du gå ind på emne nr. 245. Testamenterne, som kan købes via denne linie, koster 250 kr. incl. moms + forsendelse. Et testamente , som skræddersyes hos en advokat, vil typisk koste mellem 1.600 kr. og 3.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 854.

Hvis du alene køber huset, og din veninde herefter skal være medejer til næste år, når I er blevet gift, vil dette kunne ske ved en gaveægtepagt. Denne vil koste:

  1. Stempel på 0,6% af halvdelen af husets handelsværdi, mindst ejendomsværdien
  2. Tinglysningsgebyr 2 gange 1.200 kr. for lysning i personbogen og tingbogen
  3. Eventuelle gældsovertagelsesgebyrer - ofte 500 kr. pr. kreditforening.
  4. Advokathonorar på typisk 3-5.000 kr. Der gælder ikke faste salærtakster, og du bør derfor på forhånd afklare dette spørgsmål med advokaten. Jeg vil råde dig til at aftale, at honoraret afhænger af det anvendte tidsforbrug, som ikke behøver at blive særligt stort.

Hvis huset koster f. eks. 800.000 kr. vil de positive udgifter i forbindelse med ændringen af adkomsten koste ca. 5.300 kr., hvortil kommer advokatomkostninger på nogenlunde det samme beløb.

Dette taler klart for, at der er klogere, at I køber huset med begge navne på skødet allerede nu. Jeg går ud fra, at I bruger advokat i forbindelse med købet, og I kan i så fald spørge denne advokat til råds. Han eller hun vil forhåbentlig give Jer de samme råd, som ovenfor.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.