Skal afdødes samlever aflevere halvdelen af forsikringssum?

Jeg skriver angående min svigerinde, der er kommet i klemme angående en gruppelivsforsikring.

Det forholder således, at hendes samlever afgik ved døden. Efter begravelsen var overstået begyndte al det med div. forsikringer. Bla. var der nogle, der ikke var indsat en begunstiget, det var selvfølgelig ikke godt.Men heldigvis får de 2 børn disse penge.

Men der var en, der var den skulle samtiddig indfri et billån (firmabil) og en kassekredit, det er helt i orden, men der var heldigvis en rest på 144.000,00 kr. Hun har modtaget en chek på beløbet, der er udstedt i hendes navn.

Hun har nu fået at vide af skifterettens advokat, at hun skal give halvdelen til børnene, således at de skal have 72.000,00
kr. tilsammen (36.000,00 kr. hver )

Således er der 72.000,00 kr til rest til min svigerinde. Er det rigtigt ?

Efter hvad jeg har kunnet læse mig til er hun den eneste begunstigede


på forhånd tak.

T.H.

SVAR:

 

Hvis dødsboets midler er på 0,00 kr eller dødsboet er insolvent, er det korrekt, at samleveren skal aflevere 50% af forsikringssummen. Dette følger af forsikringsaftalelovens § 104, stk. 2, som er sålydende:

Har forsikringstageren indsat en begunstiget, som ikke er hans tvangsarving, og efterlader han sig ægtefælle, livsarvinger eller arveberettigede adoptivbørn eller disses livsarvinger, skal forsikringssummen, for så vidt angår de nævnte personers ret til boslod og tvangsarvelod, behandles som tilhørende dødsboet og som tillagt den begunstigede ved testamente. Dette gælder dog ikke, såfremt forsikringstageren har givet afkald på sin ret til at tilbagekalde indsættelsen af den begunstigede.

Du nævner selv, at den afdødede efterlod sig nogle forsikringer, hvor der ikke var indsat begunstigede, og at disse derfor er indgået i boet. Hvis dette er rigtigt og boet dermed er positivt, kan der ikke ske fuldt angreb på forsikringssummen til din svigerinde.

Hvis dødsboets nettobeholdning er på 144.000 kr. eller derover, kan der slet ikke ske angreb på forsikringssummen.

Du kan læse mere tvangsarvingers ret til andel i forsikringssummer på emne nr. 895 her på linien.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg