Hvem af os kan blive boende i vor fælles lejlighed?

For 1 år siden flyttede jeg sammen med min samlever i en lejet lejlighed.

Vi står begge to som boligtagere i kontrakten, men hvem får lov til at blive i boligen ved evt. samlivsophør.

Min samlever har boet i kommunen længe før mig, mens jeg var tilflytter.Gør det nogen forskel?

Svar:

Når begge jeres navne står i lejekontrakten, så har I samme mulighed for at få lejemålet i tilfælde af, at jeres forhold går i stykker.

I kan aftale, hvem af jer der skal blive boende. Men kan I ikke blive enige, må I anmode retten om at afgøre det, og retten vil  træffe sin afgørelse ud fra en vurdering af, hvem af jer der har størst behov for lejligheden.

Det spiller ikke nogen rolle, at du er tilflytter i kommunen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund