Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger


Nævnet behandler sager om alle uddannelsesstøtteordninger, herunder SU, handicaptillæg, og tilskud til specialundervisning. Nævnet behandler også sager om tilskud til Statsgaranterede Studielån.


Hvem består nævnet af?3 medlemmer

  1. En formand
  2. To øvrige medlemmer

Udover formanden, som er en dommer, og de to øvrige medlemmer, deltager et sagkyndigt medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer, ved sager om handicaptillæg.

Nævnet behandler afgørelser truffet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,Udbetaling DanmarkogStyrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Klagen skal indsendes inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget afgørelsen.

Kan afgørelsen ankes?Nej.

Adresse
  • Ankestyrelsen København Teglholmsgade 3

    2450 København SV
    33 41 12 00

    ast@ast.dk


Se også