Pakkerejse-Ankenævnet


Hvis du føler dig utilfreds med en pakkerejse, der er arrangeret eller solgt af en virksomhed her i landet, kan du klage til Pakkerejse-Andenævnet.


Du kan klage over samtlige omstændigheder i forbindelse med rejsen - fx at du ikke kom til at bo på det bestilte hotel, at kvaliteten var ringere end lovet, eller at rejselederen var langt under sædvanlig standard.

Men inden du klager til ankenævnet skal du forgæves have forsøgt at få kompensation hos den pågældende rejsearrangør eller det pågældende rejsebureau. Og det kan du sikre dig bevis for, at du har gjort, ved at sende arrangøren eller bureauet et brev med afleveringsattest, hvor du selv beholder en kopi.

Klagen skal indgives på et klageskema

Hvem består nævnet af?

Nævnet er en privat klageinstans, der drives af Danmarks Rejsebureauforening, Rejsearrangører i danmark og Forbrugerrådet Tænk.

Gebyr: 275 kr. Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage eller hvis der indgås forlig, tilbagebetales gebyret.

Klagefrist: Senest 3 måneder efter hjemkomsten fra den rejse, man ønsker at klage over, skal der indgives en skriftlig klage til rejsearrangøren. Når denne har svaret på klagen, kan sagen rejses over for Rejseankenævnet. Dette skal ske så hurtigt som muligt.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Følges nævnets afgørelser ikke, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod virksomheden.

Selve sagsbehandlingen i nævnet foregår på den måde, at det sender din klage til udtalelse hos rejsebureauet. Og når det har fået bureauets forklaring, får du den tilsendt, så du kan komme med yderligere kommentarer.

Så længe en klage behandles af Rejseankenævnet, kan du ikke anlægge sag - om de samme spørgsmål - ved domstolene. Derfor bør du måske forinden ringe og spørge, hvor lang tid der går, før du kan forvente en afgørelse på en klagesag.

Adresse


Se også