Biskopperne


Biskopperne behandler klager over afgørelser, der er truffet andre kirkelige myndigheder, som for eksempel præster og menighedsråd..


Der kan klages over præsters embedsudførelse, menighedsrådsvalgene, beslutninger om udelukkelse af menighedsrådsmedlemmer, beslutninger om at erklære et medlem inhabil samt præsters afslag på anmodning om sognebåndsløsning.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan indbringes for Kirkeministeriet.

Andet: Ønsker man at klage over en præsts afvisning af et bestemt fornavn, skal klagen sendes til Kirkeministeriet.

Adresse
  • Der er 10 biskopper i Danmark, og 1 på Grønland, der hver især har ansvaret for deres stift.


Se også