Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte


Styrelsen behandler klager over tildeling, beregning og tilbagebetaling af SU, som et uddannelsessted har truffet. Undtaget herfra er afgørelser om hjemmeboende på ungdomsuddannelser

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er en styrelse der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der sammen med uddannelsesstederne administrerer statens uddannelsesstøtte.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Klagen skal indsendes inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget afgørelsen.

Kan afgørelsen ankes?Ja, afgørelsen kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger,inden 4 uger afgørelsen er truffet.

.

Adresse
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

  Bredgade 43,
  1260 København K

  Tlf.: 7231 7800

  siu@ufm.dk

  www.su.dkSe også