Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder


Ankenævnet behandler klager, hvor en virksomhed har fået afslag på godkendelse som praktikplads af det faglige udvalg


Hvem består nævnet af? 5 medlemmer

1. En formand der er dommer

2. To faste medlemmer

3. To medlemmer som tiltræder den konkrete sag

De to faste medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). De to andre medlemmer beskikkes til den konkrete sag af Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Finansministeriet.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Klager kan indgives både af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, og af virksomhedens faglige organisation.


Adresse


Se også