Arbejdsmiljøklagenævnet


Ankenævnet behandler klager, hvor en virksomhed har fået afslag på godkendelse som praktikplads af det faglige udvalg


Nævnet behandler Arbejdstilsynets afgørelse, men ikke klager over gebyrstørrelse og sagsbehandlingsforhold.

Nævnet træffer afgørelse i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

Antal sager årligt:Der behandles ca. 400 sager årligt.

Hvem kan klage? Modtageren af afgørelsen, de som berøres af afgørelsen fx ansatte, repræsentanter for parterne og arbejdsmarkedsorganisationer.

Klagefrist:Klagen skal indsendes inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse.

Kan afgørelsen ankes?Nej.


Adresse


Se også