Energistyrelsen


Styrelsen behandler klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og klager over energikonsulenters afgørelser.

Styrelsen behandler også klager over andre ydelser leveret af et certificeret energimærkningsfirma. Klager over energimærkninger skal først være påklaget til det pågældende energimærkningsfirma. Dette kan gøres inden 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Inden 4 uger efter at energikonsulentens eller energimærkningsfirmaets afgørelse er modtaget.

Hvem kan klage?Klager over energimærkninger kan indgives af ejer, ejerforening, køber eller erhverver af en energimærket ejendom, dvs. lejere ingen klageret har.

Kan sagen ankes? Energistyrelsens afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet.

Ved klage til Energistyrelsen skal der anvendes særlige klageskemaer, som kan findes her

Adresse


Se også