Politiklagemyndigheden

 

Politiklagemyndigheden behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse eller strafforfølgning. Politiklagemyndigheden behandler endvidere adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende forsvarspersonale, når personalet yder bistand til politiet.

Hvem består politiklagemyndigheden af?

Politiklagemyndigheden er en selvstændig myndighed, der ledes af Politiklagerådet og en direktør. Politiklagerådet er myndighedens øverste ledelse og består af en formand, som skal være landsdommer, 1 advokat, 1 universitetslærer i retsvidenskab, 1 teknisk ekspert og 2 repræsentanter for offentligheden. Politiklagerådets medlemmer beskikkes af justitsministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Gebyr: Der er intet gebyr. I visse situationer kan klageren få en advokat beskikket.

Klagefrist: Senest 6 måneder efter at hændelsen, der ønskes at klages over, er sket.

Hvem kan klage? Alle, der er klageberettiget i forhold til 1. instans afgørelser.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Adresse
Banegaardspladsen 1A, 1. sal,

8000 Aarhus C
tlf.: 41 78 35 00.
HjemmesideSe også