Ankenævnet for Forsikring


Ankenævnet behandler klager fra private over danske forsikringsselskaber


Hvem består nævnet af?

Ankenævnet er et privat klagenævn oprettet i 1975 af Forbrugerrådet Tænkog Forsikring & Pension.

Ankenævnets formandskab er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og to næstformænd, som er landsdommere. Ankenævnets medlemmer er i øvrigt udpeget af henholdsvis Forsikring og Pension og Forbrugerrådet Tænk.

Gebyr: 200 kr. Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage eller hvis klagen ikke behandles, tilbagebetales gebyret. Der skal anvendes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle kan som privatperson klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Afgørelsen sker i form af en kendelse fra ankenævnet. Selskabet kan nægte at følge ankenævnets afgørelse. I så fald skal selskabet meddele ankenævnets sekretariat dette inden 30 dage efter, at nævnets afgørelse er fremsendt til selskabet.

Adresse
  • Østergadergade 18

    1100 København K
    Tlf.:45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00

    ankeforsikring@ankeforsikring.dk

    Ankenævnet for ForsikringSe også