Huslejenævnene


Huslejenævnene behandler tvister i mellem lejer og udlejer i private beboelseslejemål


Huslejenævnet behandler sager om

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer

  1. En formand, der har en juridisk kandidateksamen
  2. To medlemmer, der er sagkyndige med hensyn til almene boligforhold

Gebyr: 314 kr. (2020)

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Klagen skal fremsendes til kommunekontoret

Kan afgørelsen ankes? Ja. Afgørelsen kan ankes til Boligretten. Dette skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Adresse
  • Adressen på det nærmeste huslejenævn kan findes på dette link


Se også