Vejdirektoratet


Direktoratet behandler klager over afgørelser truffet af amter og kommuner i henhold til vejlovgivningen, dvs. afgørelser om offentlige veje, privatvejloven, vejbidragsloven og vedligeholdelsesloven. Derudover behandles klager over afgørelser i forbindelse med vejafmærkning og færdselsregulering.


Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget afgørelsen.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Ved klager over afgørelser, som Vejdirektoratet har truffet, skal eventuelle klager sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Adresse
Niels Juels Gade 13
1020 København K.
Tlf.: 72443333
vd@vd.dk
www.vd.dk


Se også