Energitilsynet


Energitilsynet behandler klager over energiselskabernes metoder til fastsættelse af priser og leveringsbetingelser, både for så vidt angår el, - naturgas- og fjernvarmeselskaber.

 

Energitilsynet behandler derimod ikke klager over regningens størrelse. Sådanne klager skal indbringes for energiankenævnet.

Hvem består nævnet af? 7 medlemmer

Alle udpeges af energi-, forsynings- og klimaministeren. Dog skal seks af medlemmer indstilles af organisationer med interesse i energisektoren.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Ja. Afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. (lav henvisning til vores side om nævnet)


Adresse


Se også