Taksationskommissioner


Taksationskommissioner behandler klager over erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation af arealer, bygninger eller indretninger, der er fast tilknyttet arealer eller bygninger.


Ekspropriation finder typisk sted i forbindelse med nyanlæg, udvidelse og ændring af eksisterende vejanlæg.

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer.

  1. En formand, der er dommer
  2. To medlemmer, udpeget af formanden blandt 24 personer, som byrådene udpeger.

Formanden udpeges af trafikministeren.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Klagen skal indsendes inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor ekspropriationsbeslutningen er meddelt.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan indbringes for Overtaksationskommissionen.

Andet: Taksationskommissioner nedsættes kun i forbindelse med konkrete ekspropriationssager.

Adresse
  • Oplysninger om adresser kan fås hos kommunen.


Se også