Økonomi- og Indenrigs-ministeriets cpr-kontor


Cpr-kontoret behandler klager over afgørelser, der er truffet af de kommunale folkeregistre. Cpr-kontoret behandler kun klager over afgørelser, der er truffet i medfør af CPR-loven.


Folkeregistrene registrerer oplysninger ompersonnummer, navn, adresser, fødselsregistreringssted, folkekirkeforhold, egne børn, ægtefælle og forældres cpr, civilstand, statsborgerskab og eventuel umyndiggørelse.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: 4 uger fra afgørelsens modtagelse

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse


Se også