Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg


Styrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering


Styrelsen behandler afgørelser truffet efter arbejdsløshedsforsikringsloven, dvs. sager om arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, efterløn og dagpengegodtgørelse.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Klagen skal indsendes inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har modtaget afgørelsen.

Kan afgørelsen ankes?Nej.


Adresse


Se også