Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring)


Styrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet af Arbejdsformidlingen.

Styrelsen behandler klager om ret til efterløn, ret til dagpenge, medlemskab af a-kasser, tilbagebetaling og andre ydelser fx feriedagpenge og befordringsgodtgørelse. Styrelsen laver også udtalelser i sager om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Antal sager årligt:Der behandles ca. 3.500 sager årligt.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg,inden 4 uger afgørelsen er truffet.

Adresse
 • Center forKlager om Arbejdsløshedsforsikring

  Sankt Kjelds Plads 11

  2100 København Ø

  Tlf.: 72 21 74 08

  ask@ask.dk

  www.ckaask.dkSe også