EU's Ombudsmand


Ombudsmanden undersøger klager over fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af EU's organer eller institutioner.


Ombudsmanden behandler ikke klager over medlemslandenes lokale, regionale eller nationale administrationer. Der behandles heller ikke sager, der ER behandlet eller ER UNDER behandling ved domstolene.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Senest 24 måneder efter den dato, hvor klageren har fået kendskab til de forhold, han ønsker at klage over, skal klagen være indsendt.
Klagen skal være skriftlig og på en af de 11 hovedsprog (her er dansk inkluderet). Man kan enten skrive klagen i brevform eller anvende den officielle formular, der findes på EU's Ombudsmands hjemmeside.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Hvem kan klage? Alle, der er statsborger eller bosat i et EU-land, kan klage. Dette gælder også virksomheder og organisationer.

Adresse


Se også