Jernbanenævnet


Nævnet behandler klager over forhold, der vedrører  jernbanevirksomhed.


Der områder, hvor Jernbanenævnet træffer afgørelser på, er som følger:

Nævnets medlemmer: 7 medlemmer

1.     En formand, der er dommer

2.     Seks medlemmer, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Medlemmerne udpeges i en periode af 4 år.

Gebyr: 4.000 kr.

Kan afgørelsen ankes? Nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 8 uger efter du har modtaget afgørelse.

 .

Adresse

Jernbanenævnet

Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Tlf.: 41 78 03 86

info@jernbanenaevnet.dk

www.www.trm.dk/                 Se også