Jernbanenævnet


Nævnet behandler klager over forhold, der vedrører jernbanevirksomhed.


Der områder, hvor Jernbanenævnet træffer afgørelser på, er som følger:

Nævnets medlemmer: 7 medlemmer

1. En formand, der er dommer

2. Seks medlemmer, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Medlemmerne udpeges i en periode af 4 år.

Gebyr:4.000 kr.

Kan afgørelsen ankes? Nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 8 uger efter du har modtaget afgørelse.

.

Adresse

Jernbanenævnet

Edvard Thomsens Vej 14, 2300København S

Tlf.: 41 78 03 86

info@jernbanenaevnet.dk

www.www.trm.dk/Se også