Rigsadvokaten


Rigsadvokaten behandler klager over statsadvokatens afgørelser af politiklagenævnssager. Derudover behandler han over andre afgørelser truffet af statsadvokaterne samt sagsbehandling hos statsadvokaterne.


Gebyr: Der er intet gebyr. 

Klagefrist: Inden 4 uger efter at  afgørelsen, der ønskes at klages over, er truffet, skal klagen være fremsendt.

Adresse
  • Christians Brygge 28, 3.tv
    1559 København V.
    Tlf.:  33127200                 
     


Se også