Udlændingenævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af udlændingestyrelsen om familiesammenføring, tidsbegrænset samt administrativ ud- og afvisning.


Nævnet behandler derudover også klage over afgørelser, der er truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studie og au-pair forhold.

Hvem består nævnet af?

  1. En formand, der er dommer

  2. Et antal næstformænd, der er dommere

  3. En række øvrige medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet og udlændinge-, integrations- og boligministeriet.

Alle medlemmer er beskikket for en periode af 4 år.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Klagen skal indbringes for nævnet senest 8 uger efter, du er blevet meddelt afgørelsen


Adresse

Adelgade 11-13, 1304 København K

Tlf.: 6198 3800

udln@udln.dk

www.udln.dkSe også