Brevkasse: Formularservice Formularservice

Børnetestamenter

Samejeoverenskomster

Ægtepagter

Gældsbreve

Generalfuldmagter

Købsaftaler og skøder

Testamenter


Børnetestamenter

Kan jeg indsætte mine to søstre til at få forældremyndigheden, hvis jeg dør, før mine 3 børn bliver myndige?
Skal der vitterlighedsvidner på et børnetestamente? Hvor gyldigt er vort børnetestamente?

Samejeoverenskomster

Skal en samejeoverenskomst tinglyses?

Ægtepagter

Kan vi i en ægtepagt aftale ligedeling af alle pensioner - herunder også pensionskassepensioner? Kan vi ved ægtepagt aftale, at en konkret ratepension, som tilhører manden, ved separation eller skilsmisse skal tilfalde hustruen?
Bliver vor ægtepagt om deling af kapital- og ratepensioner ugyldig, når den først lyses i januar 2007? Fedterøvsmodellen for særeje
Udløser jeres formularer om ligedeling af kapital- og ratepensioner 60% skat? Er jeres ægtepagter om ligedeling af pensioner ugyldige?
Bør vi vælge rent eller delvis kombinationssæreje, når den ene har studiegæld? Bør vi vælge rent eller delvis kombinationssæreje, når den ene har PKA-pension?

Gældsbreve

Er et ustemplet gældsbrev juridisk bindende?

Generalfuldmagter

Giver en generalfuldmagt mig ret til at beslutte, at min senile mor skal på plejehjem?
Kan ægtefæller oprette gensidig generalfuldmagt? Kan en bank nægte at anerkende en gyldig generalfuldmagt til min mors konti?

Købsaftaler og skøder

Hvordan tinglyser jeg min mors skifteretsattest digitalt?

Testamenter

Hvordan kan vi gøre arven til vort barn til kombinationssæreje? Skal vi som ugifte samlevende oprette nyt testamente på grund af den nye arvelov?