Kan en bank nægte at anerkende en gyldig generalfuldmagt til min mors konti?

Min mor bor grundet svær demens på plejehjem, og hun er ikke i stand til at tage vare på sig selv.

Nu er der nogle uløste pengesager, der kræver hendes underskrift, men det evner hun desværre ikke at gøre. Det er ca. 3 år siden hun kunne skrive sit eget navn.

Jeg har en generel fuldmagt fra min mor udstedt i 2002, men min mors bank tager ikke denne for gode varer og kræver hendes egen underskrift.

Hvordan kommer jeg videre med dette?

Svar:

Hvis din mor var ved sin fornufts fulde brug, da hun underskrev fuldmagten, er denne fortsat gyldig, selv om hun nu er blevet svært dement. Fuldmagten bortfalder først, hvis din mor får beskikket en værge og i den forbindelse får frataget den retlige handleevne - se aftalelovens § 22

Du skal ikke acceptere, at din mors bank ikke vil respektere gældende dansk ret. Bed banken om skriftligt at redegøre for, hvorfor fuldmagten ikke skulle være gældende.

Hvis banken mener, at fuldmagten er bortfaldet, da din mor efterfølgende er blevet dement, bør du indbringe sagen for Det finansielle ankenævn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600