Bør vi vælge rent eller delvis kombinationssæreje?

Klog af andres erfaringer og beretninger fra linien her er vi i forbindelse med forestående ægteskab enige om at skulle beskytte min private pensionsordning mod deling i tilfælde af skilsmisse/ separation.

Min kommende hustru har via sit arbejde som sygeplejerske en pensionsordning via arbejdsgiver i PKA. Denne skal os bekendt ikke deles ved skilsmisse/separation. Derimod skal min pensionsordning (kapital/rate) etableret via arbejdsgiver deles. Dette urimelige forhold ønsker vi at undgå ved at etablere kombinationssæreje + de øvrige fordele der er derved.

Men.... skal det være rent eller delvist? Vi ønsker at også fremtidige indbetalinger til pensionsordninger skal være omfattet - dette taler for rent kombinationssæreje?....men.. alt hvad vi ejer er anskaffet i lige sameje - undtaget et fritidshus. Dette skal naturligvis ikke være særeje - kan vi i tillægget (fortegnelsen) til kombinations- særejet notere at det udelukkende omfatter pensionsordningerne eller skal vi begge noteres på skødet til fritidshuset?

Vi håber det er rent kombinationssæreje for til dette har vi fået papirer!

NB! - ved forklaring til delvist kombinationssæreje står der at arv og gaver ligeledes er omfattet - dette gælder vel også ved rent kombinationssæreje? Vi er lidt i tvivl om fortolkningen derfor måske dette kryptiske spørgsmål!

Svar

I den beskrevne situation vil vi råde jer til at vælge rent kombinationssæreje (formular 252). Ellers vil dine fremtidige indbetalinger på din pensionsordning blive fælleseje.

Ulempen er den, at sommerhuset bliver særeje for skødehaveren. I bør derfor overdrage halvdelen af sommerhuset, således at I også får lige sameje herom.

I kan også i ægtepagten indføje en bestemmelse om, at sommerhuset, matr. nr. ...., skal være fælleseje. I kan ikke nøjes med at skrive dette i den utinglyste særejefortegnelse, som jo ikke kan ændre noget som helst af det, der står i den tinglyste ægtepagt.

Hvis I har rent kombinationssæreje, bliver også erhvervelser ved arv og gave automatisk kombinationssæreje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg