Kan ægtefæller oprette gensidig generalfuldmagt?

Vi kender et ægtepar, som har fået problemer i forbindelse med  optagelse af lån i deres hus/andelsbolig,  fordi den ægtefælle, hvis navn står på skødet,  er blevet dement og  ikke længere kan underskrive de nødvendige dokumenter.   Ej heller med ´ført hånd´.   

Kan man imødegå en sådan situation, hvis man  - ved at udvise ´rettidig omhu´ -  medens begge ægtefæller er raske, får udarbejdet en form for gensidig generalfuldmagt, der i givet fald giver den raske ægtefælle mulighed for at disponere på den andens vegne i forbindelse med låneoptagelse eller  låneomlægning,   salg af hus/køb af mindre hus/andelsbolig og lignende tilfælde, der kræver underskrift at dokumenter.

Hvis ja,  hvorledes gøres det nemmest og billigst.

Svar

Man kan ganske rigtigt imødegå den nævnte situation ved at sørge for, at hver ægtefælle i tide giver en anden ægtefælle en generalfuldmagt.

Vi har i vor formularservice en formular til en sådan fuldmagt: 265 Generalfuldmagt

Der skal oprettes to fuldmagter.

<  

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus