Skal der vitterlighedsvidner på et børnetestamente?

Jeg har tænkt over at lave et børnetestamente i lang tid og faktisk en gang før allerede kontaktet en advokat for at finde ud af, hvordan man gør. Sjovt nok fik jeg der en hel del oplysninger, der var meget forskellige fra, hvad I skriver om sagen.

Desuden mente advokaten ikke, at der fandtes noget formular, man benytter sig af til formålet. (Det havde jeg faktisk spurgt hende om.)

Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der skal vidneunderskrifter på dokumentet, og om man kan gøre ting, der påvirker Statsamtet eller anden beslutningstagende myndighed, således at de afgør børnenes forbliven på præcis den måde, som børnetestamente-forfatteren gerne vil have det

(Børnene skal ikke bo hos deres biologiske far, men have god kontakt med ham.).

Svar

Der skal dato og personlig underskrift på et børnetestamente, men det behøver på ingen måde underskrives af "vidner" - for nu at svare som spurgt.

Et børnetestamente er en tilkendegivelse, som statsamtet - eller i København: Overpræsidiet - skal følge, medmindre der er tungvejende grunde til ikke at gøre det, fx at de indsatte reserveforældre har et kraftigt alkoholproblem.

Umiddelbart har jeg lidt vanskeligt ved at forstå, hvad der er problemet i den konkrete sag. Hvis moderen i dag har forældremyndigheden alene, vil den biologiske far have en fortrinsstilling til at overtage den i tilfælde af hendes død. Men har han ingen videre kontakt med børnene, er det muligt at svække hans fortrinsret ved at begrunde, hvorfor andre anses for bedst egnede til at overtage forældremyndigheden i tilfælde af moderens død.

Skulle situationen være den, at han ikke ønsker at overtage forældremyndigheden i tilfælde af moderens død, er der ingen problemer overhovedet. I den situation vil det par, der er nævnt i børnetestamentet, blive tilbudt forældremyndigheden, medmindre der er tungvejende grunde til ikke at gøre det.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund