Bør vi vælge rent eller delvis kombinationssæreje?

Min forlovede og jeg skal giftes om 3 uger. Vi har læst jeres artikel i Bryllupsmagasinet og har nu besluttet, at vi vil have en eller anden form for særeje i vort ægteskab.

Situationen er den, at jeg har en rimelig stor studiegæld, og min forlovede har ingen gæld overhovedet. Han ville gerne sikre sig på den måde, at han ikke kommer til at "hænge" på min gæld. Det gør han jo ikke, mens vi er gift på grund af reglen om særråden og særhæften, men i tilfælde af skilsmisse føler han, at han står tilbage med håret i postkassen på grund af den skæve bodeling. Ingen af os har ellers nogen særlige værdier.

Er I enige I, at delvist kombinationssæreje (det bliver vel også kaldt skilsmissesæreje) er den bedste løsning.

Svar

I den beskrevne situation vil vi råde jer til at vælge rent kombinationssæreje (formular 252), og herefter sørge for at købe de ting, som I vil være fælles om, i lige sameje.

Da din kommende mand jo ikke har nogen formue ved ægteskabets indgåelse, har han jo ikke noget særeje, hvis I vælger delvis kombinationssæreje.

Det rene kombinationssæreje har i øvrigt også den fordel, at det er lettere at overskue. Det er altid kompliceret at have både fælleseje og særeje, da de to formuesfærer næsten uundgåeligt bliver blandet godt og grundigt sammen i det daglige.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg