Indkøbsvogn
251DE Ægtepagt om delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse 

 

Ægtepagt

For mange par kan det være en god ide at begrænse formuefællesskabet til kun at omfatte det, I erhverver under selve ægteskabet ved egen eller fælles indsats.

Pris:  400,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I ikke opretter ægtepagt, får I formuefællesskab. 

Det betyder, at I i tilfælde af separation eller skilsmisse skal dele alt, hvad I ejer, herunder også det, som I hver for sig ejede ved ægteskabets indgåelse, og det, som I under ægteskabet måtte have erhvervet ved arv eller gave. Danmark er et af de eneste lande i Europa, som har et så altomfattende formuefællesskab.

Hvis I ejer nogenlunde lige meget eller lige lidt ved ægteskabets indgåelse og hvis ingen af jer har nogen større arv eller gaver i vente, kan I roligt vælge det rene formuefællesskab.

Hvis der er en større forskel på jeres formue ved ægteskabets indgåelse, eller hvis den ene af jer har en større arv eller gaver i vente fra familien, kan det være en god ide at begrænse formuefællesskabet til kun at omfatte det, som I er fælles om, nemlig det som I erhverver under ægteskabet ved egen eller fælles indsats.

Ægtepagten om delvist kombinationssæreje går netop ud på at etablere en sådan blandet formueordning, hvor alt, hvad I hver for sig har indført i ægteskabet, og alt, hvad I under ægteskabet måtte erhverve ved arv eller gave, skal tilhøre den pågældende som skilsmissesæreje på særlige vilkår, dvs. kombinationssæreje.

Hvis den ene af jer ejer en fast ejendom, bliver hele friværdien i ejendommen den pågældendes særeje, også selv om der er tale om værdistigning og opsparing under ægteskabet. Hvis I ønsker at dele værdistigning og værdifald, bør I begge stå som ejere.

Hvis den ene af jer eller I begge har en pensionsordning, er det indeståendet på nuværende tidspunkt med tillæg af indvundne renter og udbytte og værdistigning, der bliver den pågældendes særeje. Fremtidige indskud med fællesejemidler forbliver fælleseje.

Hvis I ønsker, at særejet skal omfatte alt, hvad I måtte erhverve under ægteskabet, altså ikke blot erhvervelser ved arv eller gave, men også andre erhvervelser, f. eks. alt hvad der spares op af lønindtægter, skal I vælge en ægtepagt om rent kombinationssæreje, som har formular nr. 251RE.

Ægtepagten om delvist kombinationssæreje medfører:

  1. At I hver for sig kan beholde det, I hver for sig ejer på nuværende tidspunkt,, og det, som I i fremtiden erhverver ved arv og gave, for det tilhører jer hver især som jeres særeje - og skal derfor ikke deles i tilfælde af en separation eller en skilsmisse.
  2. At I kan beholde jeres særeje-ejendele, hvis den anden ægtefælle afgør ved døden.
  3. At I samtidigt kan være sikre på, at I får stillet jeres ægtefælle godt i tilfælde af jeres egen død. I den situation bliver værdierne i førstafdødes særeje nemlig automatisk til fælleseje,  således at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo samt modtage halvdelen af den afdødes skilsmissesæreje som boslod, dersom boet skiftes.

Du kan på emne nr. 532 læse mere om, hvorfor vi anbefaler kombinationssæreje og ikke almindeligt skilsmissesæreje.

Formularen kan kun anvendes, hvis manden ved ægteskabets indgåelse har eller havde domicil (fast og varig bopæl) i Danmark. Det er ligegyldigt, hvor hustruen har domicil, eller hvor brylluppet finder sted.

Ønsker I at indgå en aftale om delvist kombinationssæreje, inden I gifter dig - eller eventuelt efter I er blevet gift - kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 400 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.250 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 2.950 kr.
Bestil denne formularTilbage til listenPris: 400 kr.
Sådan bestiller du
1. Klik på formularens navn i oversigten.

2. Du kommer så frem til en side, hvor du kan læse mere om den konkrete formular og bestille den.

3. Du modtager straks formularen som wordfil vedlagt vejledning i udfyldelsen.

Du har 30 dages fortrydelsesret hos Familieadvokaten.dk. Returner blot de købte formularer - så returnerer vi betalingen.